VFD 7.5HP 3phase IN 3phase OUt in Tanza, Calabarzon for sale

VFD 7.5HP 3phase IN 3phase OUt
VFD 7.5HP 3phase IN 3phase OUt

VFD hindi pa sya nagamit pero hindi na makinis dahil nakatambak lang